top of page

Links

Vioolbouw- en verhuur

Sven Otte                                                  Vioolbouw, verhuur en reparatie, Groningen

Bert Boon vioolbouw                            Webshop snaren etc.

Peter Brandt vioolbouw                             Vioolbouw- en verhuur, Assen

Lambert Houniet                                        Vioolbouwer, Overveen

Douwe van der Wal                                   Vioolbouw- en verhuur, Zwolle

Cornelis Smit                                            Vioolverhuur en verkoop, Drachten

 

Collega Docenten

Klankrijk Drenthe                                      Muziekdocentencollectief in Noord- en Midden Drenthe

ArtEZ                                                        Conservatorium Zwolle

Anneke Hoekman                                     Anneke Hoekman, blokfluit

Orkesten

KJO                                               Keuning Jeugd Orkest, Assen

FJO                                                           Frysk Jeugd Orkest

HJSO                                                        Haydn Jeugd Strijk orkest

KamerFilharmonie Der Aa                        KamerFilharmonie der Aa, Groningen

GSO Mira                                                  Groninger Studenten Orkest Mira

G.S.M.G. Bragi                                         Groninger studentenkoor- en orkest

D.S.O                                                        Drents Symfonie Orkest

Symfonieorkest Scaramouche                 Symfonieorkest Scaramouche, Peize

Divertimento                                              Noord- Drents Kamerorkest

 

 

Overig    

Jeugdfonds Sport & Cultuur                     Biedt financiële ondersteuning voor muzieklessen aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen

Volwassenenfonds                                   Biedt financiële ondersteuning voor muzieklessen aan volwassenen met minder financiële middelen

​Terts en Toets                                           Bladmuziek

Wijsjedeweg                                             Webinars over lesgeven aan hoogbegaafden

bottom of page